Javni konkurs za sufinansiranje godišnjih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2018. godini raspisan je ove nedelje. 

Naime, na konkursu koji je raspisan od strane Opštine Knjaževac pravo učešća ima Sportski savez Knjaževca sa predlogom svog godišnjeg programa i predlozima godišnjih programa sportskih organizacija.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa dostupan je na internet sajtu opštine Knjaževac.

Prijave se podnose najkasnije do 28. decembra, a ukupan budžet za ovu namenu je 67000000 dinara.