Brzo, tačno, pristojno, umereno i zabavno.

Oglašavajte se na portalu koji dnevno beleži zavidan broj poseta. Iskoristite mogućnost plasiranja kampanje na popularnom portalu u Knjaževcu.

OPŠTI USLOVI OGLAŠAVANJA:

Usluge oglašavanja obavljaju se na osnovu unapred ispostavljene i potvrđene rezervacije oglasa.

Naručilac svojom rezervacijom garantuje regularnost autorskih i drugih prava. Svi eventualni zahtevi trećih lica po ovoj stavci, padaju na teret naručioca oglasa.

PLAĆANJE :

Avansno ili na dan objave oglasa. Cene su iskazane bez PDV-a i fakturišu se na dan postavljanja oglasnog rešenja.

POPUSTI:

Odobravamo agencijski popust u iznosu od 15%. Za oglašavanje duže od 2 meseca odobravamo popust od 5%, 3-6 meseci 10%, 7-12 meseci 15% i više od 12 meseci 20%.
Za oglasna rešenja sa političkim sadržajem cena se uvećava 100%.

REKLAMACIJE:

Reklamacije se prihvataju samo u pisanom obliku, i to najkasnije tri dana od datuma objave. Objava se može otkazati pismenom izjavom s otkaznim rokom od 7 dana. Otkazni rok počinje  da teče sa danom primljene izjave o otkazivanju naručenih objava. Tokom otkaznog roka svaka ugovorna strana dužna je izvršavati obaveze preuzete ugovorom. Ako tokom otkaznog roka ne izvrši obaveze preuzete ugovorom, naručilac je dužan da isplati naknadu u punoj vrednosti cene oglasa utvrđene cenovnikom.

Za neispunjavanje ugovora, odnosno ako oglasivač ili agencija ne naruči objave oglasa u količini određenoj u potvrđenoj rezervaciji, gubi pravo na popuste ostvarene na osnovu te količine. Simple Look u tom slučaju zadržava pravo na obračunavanje razlike veće od odobrenog popusta za sve oglase.

Formati oglasa: Flash, JPG, GIF i Animated GIF.

Posebne pogodnosti:

• Mogućnost promene vizuelnog rešenja kampanje do tri puta u toku jednog meseca
• Mogućnost kompetnog brendiranja kategorija.
• Sponzorstvo posebnih strana(foto galerija).

Voleli bismo da i sa Vama ostvarimo saradnju na koju ćemo biti ponosni.

Kontaktirajte nas.

Silvija Ristić
Direktor prodaje
+381 61 806 1 228
info@knjazevacke.rs

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE:
Medai kit – Ponuda za reklamiranje i oglasavanje